Sejarah adalah Obor

“Sejarah adalah obor untuk menerangi masa silam dan membimbing kita memerangi pengulangan kekeliruan di masa mendatang”

–Claude G. Bowers (1878-1958), Sejarawan Amerika–